Ingredienser

Ingredienser

Ingredienser - Canikur tuggtabletter

Ingredienser - Canikur tuggtabletter

Glukos och elektrolyter

Snabb återställning av vätskebalansen och kompensation för elektrolytförlust. 

Canikur tuggtabletter innehåller glukos och elektrolyter vars uppgift är att återställa vätske- och elektrolytbalansen. I samband med diarré förlorar kroppen en oproportionerlig mängd elektrolyter, samtidigt som kroppens naturliga vätskebalans rubbas. Vid långvarig diarré torkar kroppen till och med ut. Detta måste stoppas och kompenseras för, men helst förhindras. 

Förutom att återställa kroppens vätskebalans tar elektrolyterna över en buffertfunktion som motverkar försurning av organismen. Glukosen syftar till att tillföra energi – i kombination med risstärkelsen – så att din hund snabbt får mer energi.

Risstärkelse

Peristaltiks- och avföringsreglerande.

Risstärkelse är ett lättsmält och hypoallergeniskt näringsämne, som säkerställer långsam glukosfrisättning. Den fungerar alltså både i samband med absorption av vatten och som energikälla. Dessutom förlänger risstärkelsen transittiden i tarmen, vilket ökar möjligheten för vattenabsorption från tjocktarmen.

Minerallera

Eliminering av toxiner och virus. Skydd av slemhinnan.
 
Både kaolin och sepiolit är minerallera. Tillsammans med andra mineralleror kallas de ofta medicinsk lera beroende på användningen i samband med mag-tarmsystemet hos människor och djur. I Canikur Pro är mineralleran montmorillonit. 

Gemensamt för samtliga är att de har en stor yta som kan binda olika ämnen i tarmsystemet för att därmed inaktivera dem. Kaolin och sepiolit resorberas (smälts) inte och för därmed med sig de bundna ämnena ut ur tarmen. Samtidigt skyddas tarmens slemhinna.

Citruspressmassa och lecitin

Fastare avföring. Reducerar tarmrörelsen (peristaltiken). Underlättar absorptionen av vatten i kroppen.

Citruspressmassa (rester från produktion av juice från citrusfrukter) innehåller pektin och hemicellulosa, som bidrar till en fastare avföring. Citruspressmassa eller citruspektin tillför dessutom den typ av fiber som har en hög fermenteringsgrad (låg löslighet) hos hundar. Citruspressmassa överdras med lecitin (som till exempel även finns i mjölk och äggula). Kombinationen av citrusmassa/lecitin kan binda patogena bakterier, inaktivera dem och avlägsna dem från tarmkanalen. Citruspressmassa stöder dessutom tarmrörelsen (peristaltiken) och näringspassagen i tjocktarmen. Detta underlättar absorptionen av vatten i kroppen via tarmen, vilket är förutsättningen för en normaliserad avföringskonsistens.

Ingredienser - Canikur Pro pasta

Ingredienser - Canikur Pro pasta

Probiotika

Probiotika täcker ett antal mikroorganismer, inklusive primärt mjölksyra- och bifidobakterier, som tillskrivs hälsofrämjande egenskaper. Probiotiska bakterier finns redan naturligt i tarmen, men stress och livsstil kan minska deras antal, och därför kan ett tillskott via kosten vara nödvändigt.

Canikur Pro innehåller den probiotiska mjölksyrabakterien Enterococcus faecium. 

Enterococcus faecium har förmågan att överleva passage i magen och tillför goda tarmbakterier som förbättrar och underhåller tarmfloran.

Prebiotika

Det prebiotiska jästextrakt som Canikur Pro pasta innehåller heter Bio-Mos-C och har utvecklats specifikt för att stimulera tillväxten av och aktiviteten hos nyttiga bakterier, som till exempel laktobacillus och bifidobakterier. Samtidigt reducerar Bio-
Mos-C antalet oönskade bakterier i magen, till exempel salmonella och E.coli.

Minerallera

Mineralleran bentonit (med högt innehåll av montmorillonit) binder toxiner (gifter) och virus och avlägsnar därmed dessa från magen. Montmorrillonit bidrar alltså till bekämpning av diarré, vilket säkerställer en snabbare lindrande effekt på virusinfektioner.